Elements del Jazz

Després d’un recorregut de més de 100 anys el Jazz s’ha convertit en un camp molt ampli on tenen cabuda moltes expressions musicals, amb infinidat d’elements que enriqueixen aquesta música que sorgí als Estats Units i s’expandí ben aviat per tot el món. El que havia sigut signe d’identitat d’aquella cultura del continent americà es convertiria en segell de l’Humanitat del segle XX.

Ens familiaritzarem amb aquells trets comuns a les distintes variants del Jazz i que són la característica essencial de les músiques del segle XX que trenquen amb la tradició clàssica. Parlam dels ritmes sincopats, així com de l’ús de les dissonàncies a l’harmonia.

Treballarem:

  • Harmonies del Jazz
  • Escales del Jazz
  • Tècniques d’improvisació
  • El xifrat americà
  • Lectura d’standards