Cançó Pop

Les tendències actuals del Pop són molt minimalistes. No es pretén crear temes amb riquesa harmònica o melòdica. Tampoc es treballa amb elements d’estructura o amb matiços d’intensitat o canvis en el tempo. Quan escoltam qualque emisora de ràdio, ens trobam molt sovint amb cançons previsibles, una roda de quatre acords que es repetirà incessantment i girs melòdics que ens pareix haver sentit anteriorment. Les lletres solen parlar dels mateixos temes amorosos, amb les combinacions de paraules que hem sentit milers de vegades.

Aquest tipus de cançó, pot ser pobre, però é sobretot una moda. Si és aquest el teu objectiu com a creador, aquí a l’Aula dels músics aprendràs perfectament com aconsseguir cançons com les que ara estan de moda.

Si el teu propòsit va més enllà  i vols fer cançons més riques i originals on quelcom de tu quedi impregnat, a les hores et proposam ampliar els teus estudis i conèixer i saber emprar molts més elements musiclas.

De Roy Orbison fins Lady Gaga, passant per Simon i Garfunkel, The Beatles, Alaska, Mecano, Pet Shop Boys, Michael Jackson, Bruno Mars i tants d’altres… Referents que aprendràs a analitzar.

A l’Aula les sessions són molt pràctiques, en el transcurs d’una classe veuràs com les teves idees prenen forma i sorgeix un nou tema musical.