Espai de creació musical

a Palma de Mallorca

 • Composició de tradició clàssica

  Coneix i aprèn a utilitzar els elements que conformen el llenguatge que empraven els compositors al llarg del Barroc, del Classiciesme i del Romanticisme. Veurem les qüestions estilístiques que diferencien les produccions de cada un […]

 • Blues

  El blues va ser una de les primeres expressions del que després s’anomenaria jazz. Saber tot sobre allò que el fonamenta et servirà per crear el teu propi blues i fer bones improvisacions, així com […]

 • Elements del Jazz

  Després d’un recorregut de més de 100 anys el Jazz s’ha convertit en un camp molt ampli on tenen cabuda moltes expressions musicals, amb infinidat d’elements que enriqueixen aquesta música que sorgí als Estats Units […]

 • Cançó Pop

  Les tendències actuals del Pop són molt minimalistes. No es pretén crear temes amb riquesa harmònica o melòdica. Tampoc es treballa amb elements d’estructura o amb matiços d’intensitat o canvis en el tempo. Quan escoltam […]